Rodinná farma vlastníků půdy

Společnost byla založena na ustavující schůzi dne 30. 5. 1992 jako družstvo sedmi fyzickými osobami – restituenty zemědělského majetku. V činnosti bez přerušení pokračuje jako společnost s ručením omezením s původními majiteli.

Obchodní jméno: KLUK Dušníky s.r.o.
Sídlo: Dušníky 127, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 47284161
DIČ: CZ 47284161
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 36755

Společnost má 9 společníků, kteří přeměnili družstvo s účinností ode dne 1.1.2016 na společnost s ručením omezeným rozhodnutím členské schůze konané dne 15.10.2015, která schválila projekt přeměny ze dne 31.7.2015.
Družstvo nebylo právním nástupcem a pokračovatelem bývalých zemědělských podniků působících za minulého režimu v regionu.

Předmětem činnosti společnosti je:

  • zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje a prodej
  • koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
  • opravy motorových vozidel
  • výroba a opravy zemědělských strojů

Společnost úspěšně hospodaří na více než 600 ha půdy. Z najatého majetku, který společnost používá, platí vlastníkům pravidelně a v řádném termínu smluvní nájemné. Společnost plní své závazky ve lhůtě splatnosti.

KLUK Dušníky je členem Svazu chovatelů černostrakatého skotu ČR a Odbytového družstva pěstitelů ovoce a zeleniny Čech a Moravy.

Z veřejných aktivit lze jmenovat podporu mezinárodního Air show konaného na letišti v Roudnici nad Labem nebo podporu archeologického výzkumu nejstarší evropské mohyly v katastru obce Dušníky.