Farma Dušníky

KLUK Dušníky hospodaří na pozemcích v katastrálním území Dušníky, Nížebohy, Písty, Budyně nad Ohří, Nové Dvory, Podlusky a Přestavlky.

Rostlinná výroba
pěstování obilovin k potravinářským a krmným účelům
množení obilovin, luštěnin a olejnin
pěstování olejnin k průmyslovému a potravinářskému účelu (len, řepka, slunečnice, hořčice, mák)
pěstování cukrovky a pícnin včetně kukuřice na siláž i zrno

Služby
dílenské opravy, renovace, broušení, svařování, kovářské práce, soustružení, frézování, opravy a výroba zemědělské techniky dle dokumentace
dovoz a přeprava nákladů
zemědělské služby – využití volných kapacit zemědělské techniky
nabídka skladování v nevytápěných halách a na volném prostranství zpevněných ploch

Ceny služeb a veškeré produkce výroby vychází z obvyklých cen v daném období, na dohodě a smluvním ujednání.